JSME BANDA!

logo

Z názvu je zřejmé:

B - že jsme z Bystřice
A - že jsme amatéři
N - že se snažíme být nezávislí
D - že se zabýváme divadlem
A - že máme svého autora

To ostatní vyplyne až z našeho vzájemného setkání, protože divadlo je (mělo by být) především setkáním.

Nebo ještě spíš setkáváním! - K tomu je ovšem zapotřebí herců i diváků.

My (Bystřické Amatérské Nezávislé Divadlo Autorské) jsme připraveni na jevišti.

Zbytek je na vás...